İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

OSGB HİZMETLERİ

• İşletme ve işyerlerinde, yapılan işe göre konusunda uzmanlaşmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı personelimizle, tam zamanlı ve kısmi süreli, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti sunmaktayız.

Analiz Çalışmaları

 • İşyerinde Kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımın Belirlenmesi
 • Yürüme Yollarının Belirlenmesi
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Belirlenmesi
 • Düşme Noktalarının Belirlenmesi
 • Çalışanların Yeterlilik Belgelerinin Belirlenmesi

Yasal Mevzuata Uygun Dökümantasyon Çalışmaları

 • Çalışma Talimatlarının Oluşturulması, Var İse Mevcut Talimatların Güncellenmesi
 • Görev, Yetki ve Sorumlulukların Hazırlanması
 • El Kitapçıklarının Hazırlanması
 • İşyerinin İhtiyaç Duyacağı Diğer Dökümanların Hazırlanması (Kilitleme – Etiketleme vb.)
 • İş Güvenliği Kurulunun Kurulması
 • Kurul Üyelerinin eğitimi
 • Kurul Toplantı Tutanaklarının Hazırlanması
 • İş İzni Formlarının Oluşturulması
 • Aksiyon Planlarının Oluşturulması
 • İç Yönetmeliğin Hazırlanması

Risk Analizi Çalışmaları

 • Risk Ekibinin Oluşturulması
 • Ekibe Risk Analizi Eğitiminin Verilmesi
 • Risk Aşamalarının Değerlendirilmesi
 • Form ve Check-list’ lerin Oluşturulması
 • Operasyonel Kontrollerin Hazırlanması
 • Risk Analizinin Sunumu
 • Tüm Çalışanlara Risk Analizi Eğitimi Verilmesi

Eğitim Yönetmeliğine uygun ve Çalışanlara özel Sertifikalı Eğitimler

 • Eğitim Planının Oluşturulması
 • İşe Giriş ve Periyodik Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Sapancı, Kaynakçı, Yüksekte çalışma, İskele vs. Eğitimleri ve Sertifikalandırılması

Acil Durum ve Tatbikat Çalışmaları

 • Acil Durum Talimatlarının Hazırlanması
 • Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
 • Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi ve Tatbikatların Yapılması
 • Acil Durum Ekipmanlarının Hazırlanması
 • Yangın Eğitimi ve Tahliye Tatbikatının Yapılması
 • Kurtarma Tatbikatının Yapılması
 • Acil durum Toplanma Alanlarının Belirlenmesi

Vukuat Takip Sisteminin Kurulması

 • Güvenlik Raporu ve Kaza Önleme Politikasının Hazırlanması
 • Ramak Kala Tespiti ve Raporlanması
 • Kaza Kök Neden Analizi Çalışmaları
 • Kaza İstatistiklerinin Oluşturulması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Uygunluk Denetiminin Yapılması
 • İş Kazalarının Araştırılması ve Önlenmesi İçin Aksiyon Planlarının Oluşturulması

Aylık Faaliyet Raporu

 • Aylık kaza analiz raporu hazırlanması ve sunumu
 • Aylık faaliyet raporunun hazırlanması ve sunumu
 • Öneri Sisteminin Kurulması
 • Ceza ve ödül Sisteminin Kurulması
 • Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanması

Referanslarımız

© 2017 My Osgb - Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım : Bosphorusmedia