ÇEVRE GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ

 • Çevresel İzleme ve Ölçme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Takibi
 • Atık Planının Hazırlanması
 • Çevresel Kazalara Karşı Acil Durum Planının Hazırlanması
 • Atık Yönetimi, Çevre Mevzuatı vb. Eğitimlerin Verilmesi
 • Periyodik Uygunluk Denetiminin Yapılması
 • Yasal Beyanların Yapılması
 • Acil Durum Talimatlarının Yapılması
 • Çevre Performans Raporunun Hazırlanması
 • İç Tetkik Yapılması
 • Atık Alanlarının Belirlenmesi
 • Çıkan Atıkların Bertaraf Edilmesi