BİZ KİMİZ

Dünyamızdaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak iş sağlığı ve güvenliğine olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bir nefesi bile çok değerli olan insanoğluna nefes alınabilir, sağlıklı ve güvenli bir çevre son derece önemlidir. MyOSGB olarak her canlının yaşama hakkına saygıdan yola çıkarak ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliğinin modern ülkelerle yarışır düzeye çıkmasına katkıda bulunmayı hedefledik. Yapılan bütün işler insanların mutluluğu için olduğuna göre işlerin akışı sürecindeki emeği geçen çalışanlarımızın yaşama hakkına saygı duyulmasınında MyOSGB olarak insani bir görev olduğu bilincindeyiz

MyOSGB, kurucumuzun uluslararası firmalardaki yaklaşık yirmi yıllık tecrübesine dayanarak 2012 yılı başında kurulmuştur. Kimya sanayi, inşaat ve nükleer sanayi başta olmak üzere ülkemizdeki bütün sektörlerdeki iş tecrübesi MyOSGB bünyesinde birleşmiş ve kuruluşumuza her alanda faaliyet gösterebilen kurumsal bir yapı kazandırmıştır.

Yönetim kurulu başkanımız daha önce İHİD(İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Derneği)’ ni kurarak sivil toplum örgütü bünyesinde çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda uluslararası kongrelerde sunumlar yaparak birikimlerini paylaşmıştır. Gazete röportajları ile toplumu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili güncel konularda aydınlatmıştır.

Ülkemizde 6331 Sayılı kanunla yasal zemin kazanan iş sağlığı ve güvenliği alanında sektörlerin ihtiyaçlarına cevap vermekte olan MyOSGB iş sağlığı, iş güvenliği, acil ambulans hizmeti, eğitim ve danışmanlık gibi birçok hizmeti bütün olarak sunmaktadır.Şirketlerin projelendirme aşamalarında faaliyete geçerek yapılacak işin türüne, risk grubuna, boyutuna ve taleplerine göre organizasyon yapmakta ve yürütmekteyiz.